شماره‌ی ثبت101351
نام سندماشينهاي الكتريكي ن.2
مؤلفپاول سي كراس- آولگ واسن زرك
مترجمرحمت اله هوشمند
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتك0 تازه
قیـمت