شماره‌ی ثبت101349
نام سندنقشه هاي كار عملي برق صنعتي درجه 1و2 ن.2
مؤلفغلامعلي سرابي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 تازه
قیـمت