شماره‌ی ثبت101346
نام سندعيب يابي تاسيسات برق صنعتي ن.1
مؤلفجان .اي - ترايستر
مترجمبهروز احمدي
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 تازه
قیـمت