شماره‌ی ثبت101345
نام سندعيب يابي دستگاههاي برق صنعتي ن.2
مؤلفدانيل تومال- نيل ويدمر
مترجمبهروز احمدي
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 تازه
قیـمت