شماره‌ی ثبت101342
نام سندبرق اتومبيل سواري بنزيني ن.1
مؤلفعلي فريدنيا
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 تازه
قیـمت