شماره‌ی ثبت101327
نام سندربوتهاي صنعتي الكترو پنيو ماتيك ن.1
مؤلفعلي مرادي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 تازه
قیـمت