شماره‌ی ثبت101321
نام سندتحليل اساسي مدارهاي الكتريكي ن.1
مؤلفجان ديويد اروين. چوان -هواوو
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 تازه
قیـمت