شماره‌ی ثبت101319
نام سندمهندسي كنترل ن.1
مؤلفكاتسو هيكو اوگاتا
مترجمقدرت سپيد نام
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتب00 تازه
قیـمت