شماره‌ی ثبت101315
نام سندالكترونيك 2 ن.1
مؤلفمسعود چقازردي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 تازه
قیـمت