شماره‌ی ثبت101313
نام سندحسابداري شركتها ج2 ن.1
مؤلفحسن همتي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض0 تازه
قیـمت