شماره‌ی ثبت101307
نام سنداصول حسابداري 1 ن.1
مؤلفحسن همتي - هدي همتي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتس تازه
قیـمت