شماره‌ی ثبت101299
نام سندحسابداري مالي پيشرفته ج2 ن.1
مؤلفحسن همتي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص تازه
قیـمت