شماره‌ی ثبت101295
نام سندحسابداري ميانه ج1 ن.1
مؤلفدونالداي.كي سو جري جي.
مترجمعلي پارسائيان
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص00 تازه
قیـمت