شماره‌ی ثبت101289
نام سندمديريت مالي 2 ن.1
مؤلفسيد مجيد شريعت پناهي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتط0 تازه
قیـمت