شماره‌ی ثبت101285
نام سندكنكور بررسي سيستمهاي قدرت ارشد مهندسي برق علوي
مؤلفكاظم عاملي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ0 تازه
قیـمت