شماره‌ی ثبت101284
نام سندكنكور ماشينهاي الكتريكي ارشد مهندسي برق علوي
مؤلفكاظم عاملي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج0
قیـمت