شماره‌ی ثبت101283
نام سندكنكور معادلات ديفرانسيل ارشد مهندسي برق علوي
مؤلفمحسن دهقان
مترجم
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ0 تازه
قیـمت