شماره‌ی ثبت101281
نام سندMATLABبرنامه نويسي براي مهندسين
مؤلفاستيفن .ج.چاپمن
مترجمسعدان زكايي
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت
قیـمت