شماره‌ی ثبت101279
نام سندكنكور آمار و احتمالات ارشد مهندسي برق علوي
مؤلفنادر جعفري
مترجم
موضوع اصلیآمار
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج0
قیـمت