شماره‌ی ثبت101273
نام سندكنكور استعداد تحصيلي ارشد اجرايي علوي gmat
مؤلفحسين غضنفري
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج0
قیـمت