شماره‌ی ثبت101271
نام سندكنكور مهندسي صنايع ارشد مدرسان
مؤلفبصيريان
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 تازه
قیـمت