شماره‌ی ثبت101270
نام سندكنكور مهندسي برق ارشد مدرسان
مؤلفيوسفي- نامي- جعفري- عابدي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 تازه
قیـمت