شماره‌ی ثبت101265
نام سندآشنايي با تحقيق در عمليات ج 1 برنامه ريزي خطي ن.1
مؤلفحمدي طه
مترجمطلوع- عليرضائي
موضوع اصلیتحقيق در عمليات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم تازه
قیـمت