شماره‌ی ثبت101261
نام سنداصول حسابداري ج1و2 ن.2
مؤلفعلي مدد- ملك آرايي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتس
قیـمت