شماره‌ی ثبت101250
نام سندتحليل مهندسي مدار
مؤلفويليام هيت - كمرلي - دوربن
مترجممحمود دياني
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح00
قیـمت