شماره‌ی ثبت101243
نام سندتحقيق در عمليات برنامه ريزي
مؤلفعادل آذر
مترجم
موضوع اصلیتحقيق در عمليات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم
قیـمت