شماره‌ی ثبت101240
نام سندمدرسان مجموعه سوالات رشته حسابداري با پاسخ تشريحي
مؤلفحسين نامي و ديگران
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر00
قیـمت