شماره‌ی ثبت101234
نام سندمهندسي برق مدارهاي الكتريكي ن.1
مؤلفرسول دلير روي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-ح00
قیـمت