شماره‌ی ثبت101230
نام سندپول، ارز و بانكداري ن.1
مؤلفيوسف فرجي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتغ
قیـمت