شماره‌ی ثبت101227
نام سندايمني و بهداشت كار حفاظت صنعتي ن.1
مؤلفبابك كاظمي
مترجم
موضوع اصلیروانشناسي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح
قیـمت