شماره‌ی ثبت101225
نام سندفيزيك جلد اول
مؤلفديويد هاليدي - رابرت رزينگ
مترجمگلستانيان - بهار
موضوع اصلیفيزيك
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج
قیـمت