شماره‌ی ثبت101224
نام سنداصول برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها
مؤلفعلي حاج شير محمدي
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج0
قیـمت