شماره‌ی ثبت101220
نام سندمرجع كامل ميكرو كنترلرها ي AVR
مؤلفپرتوي و ..
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-ح00
قیـمت