شماره‌ی ثبت101215
نام سندپشت پرده وهابيت
مؤلفجوادي
مترجم
موضوع اصلیفلسفه
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتز
قیـمت