شماره‌ی ثبت101213
نام سنداستخوان خوك و دستهاي جذامي
مؤلفمصطفي مستور
مترجم
موضوع اصلیرمان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتپ0
قیـمت