شماره‌ی ثبت101209
نام سندهمسازي وتعارض در هويت و قوميت
مؤلفناصر فكوهي
مترجم
موضوع اصلیعلوم اجتماعي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتق 89
قیـمت