شماره‌ی ثبت101208
نام سندAVRميكرو كنترلرها و كاربرد آنها
مؤلفامير ره افروز
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-ح00
قیـمت