شماره‌ی ثبت101205
نام سندبرنامه ريزي درسي كنكور كارداني به كاشناسي ن.2
مؤلفمقسمي
مترجم
موضوع اصلیعلوم اجتماعي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتق 89
قیـمت