شماره‌ی ثبت101203
نام سنداقتصاد سياسي
مؤلفارنست مندل
مترجمخالق پناه
موضوع اصلیاقتصاد
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج00 89
قیـمت