شماره‌ی ثبت101197
نام سندمكانيك وكنترل در روباتيك
مؤلفجان گريك
مترجممقداري - مير فخرايي
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتث0 89
قیـمت