شماره‌ی ثبت101189
نام سندISA SERVER 2004/2006 طراحي و پياده سازي شبكه
مؤلفمحسن زاده
مترجممحسن زاده
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتث0 89
قیـمت