شماره‌ی ثبت101185
نام سندWINDOWS SERVER 2008 راهنماي جامع
مؤلفويليام.ار.استانك
مترجممحسن زاده
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتث0 89
قیـمت