شماره‌ی ثبت101182
نام سندSPSS 17 آموزش گام به گام ن.1
مؤلفآرمان ري بد
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتد0 89
قیـمت