شماره‌ی ثبت101177
نام سندماشينهاي الكتريكي ج 1و2 ن.3
مؤلفحسن شادكام انور
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-ح00
قیـمت