شماره‌ی ثبت101176
نام سندماشينهاي الكتريكي ج 1و2 ن.2
مؤلفحسن شادكام انور
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-ح00
قیـمت