شماره‌ی ثبت101165
نام سندexcel حسابداري با ن.2
مؤلفخزائل
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتد0 89
قیـمت