شماره‌ی ثبت101161
نام سندنكات و ترفندهاي كليدي اينترنت و چت ن.1
مؤلفرضائي - ياريان
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتز0 89
قیـمت