شماره‌ی ثبت101148
نام سندITآموزش فن آوري اطلاعات ن.1
مؤلفرضايي -جعفري-ياريان
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتز0 89
قیـمت