شماره‌ی ثبت101143
نام سندبررسي سيستمهاي قدرت ج1 ن.1
مؤلفهادي سادات
مترجماحد كاظمي-شهرام جديد
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-ب00
قیـمت