شماره‌ی ثبت101142
نام سندTCP / IP MCSE خود آموز ن.2
مؤلفجيمز كازي
مترجمكيادي مقدم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتخ0
قیـمت